top of page
לוגו2.jpg
המלצת מפמר.png

פרקליטי תנ"ך במספרים:

1000

תלמידים

20

בתי ספר

38

משפטנים מתנדבים

15

משפטים

מוזיאון ארצות המקרא מקיים משפטים חינוכיים לדמות מקראית, במהלכם התלמידים לומדים את פרקי התנ"ך, מכינים את החקירות ואת העדויות ונפגשים ביום שיא עם משפטנים מהשורה הראשונה לדיון משפטי-חינוכי.

הפלטפורמה פותחה על ידי צוות המוזיאון וזכתה לאישור הפיקוח על הוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי.

המשפט מהווה חלופה להערכה אחת, הנדרשת בתהליך הלימוד השוטף.

בארבע השנים האחרונות, לקחו חלק במהלך הלמידה כ-1000 תלמידים ממגוון בתי ספר (ברמות שונות). בנוסף, סך כל השעות שמשפטנים נידבו והשקיעו לטובת מהלך הלמידה עולה על 1000 שעות.

מה אמרו עלינו?

IMG_5903.JPG

נורית אחיטוב, שופטת בדימוס

מאוד נהנינו לעבוד עם הילדים. הסיפוק היה גדול. כמשפטנית, נהנתי לחזור לסיפור המקרא וללמוד ולבחון אותו מהפן המשפטי.

השילוב בין סיפורי המקרא למשפט מבחינתי שונה מקורי ומפרה. האתגר לילדים, הראיה של הילדים את סיפורי המשפט בשילוב עם הסיפור המקראי משמעותיים ולדעתי תורמים הן לחשיבה של הילדים והן ללמידה.  

IMG_5962.JPG

צלי קפקא, תיכון בן צבי גבעתיים

חוויה עצומה לתלמידים ולמורים

הרחבת האופקים של סוגיות מקראיות
מעבר לכל הציפיות

הידרשות לחשיבה יחודית ויוצאת דופן

התנסות בניתוח ובהצגת טיעוניים משפטיים

אפשרות יוצאת מן הכלל להבעת יכולת משחק

תקצר היריעה מהכיל

WhatsApp Image 2019-12-19 at 11.45.42 (1

חסיה יעקובוב, טכנולוגי נעמת חולון

קיבלתי ידע על המשפט הפלילי, התאפשר לי לשלב תפקידים שונים לתלמידים שאיפשרו ליכולותיהם המגוונות לבוא לידי ביטוי. 

הלמידה באמצעות המשפט מעניינת , מאתגרת ומשמעותית מאוד לתלמידים! 

bottom of page