top of page

'פרקליטי תנ"ך'

מיזם למידה חדשני, מסעיר ומרתק המיועד לתלמידי תיכון במסגרת לימודי תנ"ך ומוכר על ידי מפמ"ר תנ"ך (ממלכתי) כהערכה חלופית. תלמידי תיכון ובכירי השופטים והפרקליטים במדינה, מתכנסים יחדיו על מנת להעמיד למשפט על פי הדין הפלילי המודרני, גיבור מקראי מתוך תכנית הלימודים בתנ"ך. 

הכנת משפט לדמות מקראית מייצרת מסגרת לכידה בה לומדים לעומק את התקופה, את הדמויות ואת הסיפור המקראי. בכך מזומנת לכל המעורבים חוויית יצירה וגילוי מעניינת בריבוי אינטליגנציות וכישורים. חברי הקהילה המנחים את התלמידים מעניקים מניסיונם ותורמים למשמעות, לערכיות ולרלוונטיות של המקרה אז גם לחיינו היום.  הכללים של המשפט המודרני משמשים אמצעי איסוף והכרעה ובה בעת תכנים עקיפים שנספגים כבדרך אגב, הן בפן הערכי ומבחינת הכרת הפרוצדורה.

שני בתי ספר (או שתי כיתות מבית ספר אחד) מתחלקים לשתי קבוצות: צוות תביעה והגנה. התלמידים לומדים את הפרק/ים בעזרת הצוות החינוכי. במקביל, לכל קבוצה מתלווה עורך דין ובעזרתו התלמידים בוחרים סעיף אישום, מנסחים כתב אישום ואת תשובת ההגנה לכתב האישום, בוחרים עדים, מתרגלים חקירה של עדים ושאר שלבי ההכנה, וכעבור כחודשיים מגיעים לאירוע שיא: משפט מול שופט וקהל.

 

מטרות:

 1. לימוד מעמיק של פרק מתוך תכנית הלימודים עם דגש על דמות מקראית, תקופה, שפה, אירוע וממצאים ארכיאולוגים.

 2. יצירת חיבור רגשי מכונן לטקסט היסטורי-תנ"כי ורכישת כלים (ומכאן גם תחושת יכולת) לניתוח אירוע מורכב בהקשרו המקורי והעכשווי.

 3. הכרות חווייתית עם עולם המשפט בכלל ועם הדין הפלילי המודרני בפרט.

 4. הערכה חלופית בתנ"ך לחטיבה עליונה.

 5. פיתוח מיומנויות רב תחומיות כגון תכנון חקירה, כתיבת תסריט ובימוי מבזק חדשות, תרגילי סימולציה ועוד, המזומנות מעצם ההפגשה בין תנ"ך, משפט/אזרחות ומשחק.

איך זה עובד?

01/

לפני תחילת הפרויקט

 1. יש להירשם למיזם ולקבל תאריך למשפט ובית ספר 'נגדי'.​

 2. בחירת דמות ואירוע מתוך תכנית הלימודים

 3. קבלת אישור מפמ"ר להערכה חלופית. 

02/

יום היערכות מורים במוזיאון ארצות המקרא

 1. היכרות עם המיזם ותהליך הלמידה.

 2. בניית לוח זמנים למשפט והיכרות עם בית הספר ה'נגדי'. 

 3. שיבוץ עורכי דין ושופט.ת למשפט

 4. בחירת סעיף אישום מתוך הדין הפלילי המודרני תוך התייעצות עם אנשי מקצוע ו/או מובילי המיזם. 

03/

מהלך הלימוד בכיתה

 1. התלמידים ילמדו על יסודות המשפט הפלילי באמצעות סרט ההדרכה מבוא למשפט הפלילי.

 2. התלמידים ילמדו באופן עצמאי את הפרקים הרלוונטיים בתנ"ך וינסחו את הדילמה אשר תעמוד במרכז המשפט. 

 3. התלמידים יפגשו את המשפטנים המלווים וינסחו את כתב האישום/ כתב ההגנה.

 4. התלמידים יפתחו את עבודת ההכנה למשפט יחד עם המשפטנים. עבודה זו כוללת בניית אסטרטגיה לאישום/ הגנה, מציאת עדים וראיות שיתמכו באסטרטגיה, הכנה לחקירה וחקירה נגדית.

 5. קביעת מועד להדרכה במוזיאון להיכרות עם מוצגי המוזיאון שישמשו כראיות במשפט.

 6. התלמידים יתחלקו לקבוצות עבודה: שלושה תובעים/סנגורים, שלושה עדים, תקשורת – מבזק חדשות, אבטחה, הלבשה, תפאורה, מצגת, קלדנים ועוד. 

04/

יום המשפט

 1. לפני תחילת המשפט תיערך הצבעה בקלפי: אשם/לא אשם, תהליך הצבעה דומה ייערך גם בסוף המשפט בכדי שנוכל לבדוק האם חל שינוי בעמדת התלמידים.

 2. כל צופה במשפט יקבל דף תצפית שימלא אותו במהלך המשפט, בסוף המשפט דף זה יימסר למורה (יכול להוות חלק מהציון).

 3. מהלך המשפט (כשלוש שעות):

  1. כניסת השופט לבית המשפט

  2. נאומי הפתיחה של התביעה וההגנה. עורך הדין או התלמידים מטעם התביעה/ ההגנה ינאמו.

  3. הצגת העדים מטעם התביעה: השופט יקרא לכל עד בתורו, כל עד ייחקר תחילה על ידי התביעה ולאחר מכן ייחקר חקירה נגדית על ידי ההגנה. 

  4. הצגת העדים מטעם ההגנה: השופט יקרא לכל עד בתורו, כל עד ייחקר תחילה על ידי ההגנה ולאחר מכן ייחקר חקירה נגדית על ידי התביעה. 

  5. נאומי סיכום של התביעה וההגנה. עורך הדין או התלמידים מטעם התביעה/ ההגנה ינאמו.

  6. הפסקה (בהפסקה זו ייגשו התלמידים לקלפי, בפעם השנייה, להצביע נאשם/זכאי). 

  7. טקס חלוקת תעודות הוקרה לתלמידים.

  8. כניסת השופט והקראת פסק הדין וגזר הדין. 

  9. מגלים את תוצאות ההצבעה בקלפי

  10. ברכות ותודות.

bottom of page